ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2021

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:30 – 18:30
mini-juniors

18:30 – 19:30
παίδες Α-Β

19:45 – 21:00
έφηβοι-ενήλικες

ΤΡΙΤΗ

Κλειστά

ΤΕΤΑΡΤΗ

17:30 – 18:30
mini-juniors

18:30 – 19:30
παίδες Α-Β

19:45 – 21:00
έφηβοι-ενήλικες

ΠΕΜΠΤΗ

19:30 – 21:00
έφηβοι-ενήλικες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:30 – 18:30
mini-juniors

18:30 – 19:30
παίδες Α-Β

19:45 – 21:00
έφηβοι-ενήλικες

ΣΑΒΒΑΤΟ

11:30 – 13:00
έφηβοι-ενήλικες